FlagSpecialisten

Reklameflag

- miljøcertificeret trykkeri – ECO flagdug af 100% genbrugs polyester.


Læs her, hvis du vil vide mere om firmaflag / logoflag / reklameflag.


Reklameflag, - stofkvalitet og holdbarhed.

Der anvendes i dag to kvaliteter på det Danske marked.

  • 1.  Spunpolyester 160 gr/m2 - ECO spunpolyester - professionelle flag.

Flagdugens styrke længderetning   i.h.t. DIN EN ISO 13934-1 min >500 (N / 5 cm)

Flagdugens styrke bredderetning    i.h.t. DIN EN ISO 13934-1 min >600 (N / 5 cm)

Flagdugen er velegnet til det Danske klima, hvor flagdugen bliver belastet af vejr og vind.

Flagdugen anvendes både til digitalprint og serigrafisk produktion. Den digitale printmetode

åbner mulighed for print af billeder og grafik i full colour.

  • 2.  Knitted polyester 115 gr/m2 - flagpolyester - flag med en levetid på to til tre måneder.

Flagdugens styrke længderetning   i.h.t. DIN EN ISO 13934-1 min 320 (N / 5 cm)

Flagdugens styrke bredderetning    i.h.t. DIN EN ISO 13934-1 min 540 (N / 5 cm)

Flagdugen er velegnet til kampagner etc. hvor budskabet skal ses i en kortere periode.

Flagdugen anvendes både til digitalprint og serigrafisk produktion. Den digitale printmetode

åbner mulighed for print af reklameflag med billeder og grafik i full colour.


Bæredygtighed og ansvar for miljøet.

Vores mest benyttede flagdug (ECO Spunpolyester 160 gr/m2) er fremstillet i Tyskland af 100% recycled polyester – læs mere her -> 

Vores trykkeri er ISO 14001 miljøledelsescertificeret.

Trykkeriets medarbejdere føler ansvar for miljøet.

Vi bortskaffer alt produktionsaffald på en miljøvenlig måde - alt produktionsaffald udnyttes i den grønne proces og al produktions varme genbruges i det centrale klimaanlæg, hvor varmen bruges til at opvarme produktionslokaler og kontorer.
Vi bruger kun vandbaseret trykfarve, når vi producerer reklameflag.

Vi bruger udelukkende tekstiler som er testet for tilstedeværelsen af ​​skadelige stoffer.


Trykteknik.
Når vi fremstiller reklameflag, anvender vi de nyeste produktionsapparater der er tilgængelig indenfor digitalprint og serigrafisk tryk.

Derved sikrer vi at flagets farve og grafik står skarpt og med en farve intensitet og lysægthed der passer sammen med din virksomheds øvrige grafiske produkter.
Vi arbejder med CMYK og Pantone farver og ofte kan vi booste farverne, så de fremstår ekstra skarpe og med en maksimal farve intensitet.
Alle farver er vandbaserede.


Størrelse og retning.
Reklameflag fremstilles som stutflag eller højkantflag. Ved stutflag vender flagets korteste side ind

mod flagstangen og ved højkantflag vender flagets længste side ind mod flagstangen.

Ca. mål stutflag:        1/5 af flagstangens højde (horisontalt flag)

Ca. mål højkantflag: 1/3 af flagstangens højde (vertikalt flag)
Maksimal trykstørrelse uden sammensyninger:
Serigrafisk tryk: 200 x 600 cm.
Digitalprint: 300 x ~cm.


Efterbehandling - konfektionering.
Reklameflaget syes med forstærket nylonlinning. I toppen og bunden af flaget sidder en flagclips,

hvortil flaglinen fastgøres. Ved højkantflag isættes ekstra flagclips i linningen for hver 1 meter.

Når flaglinen føres igennem de ekstra clips, hænger flaget pænt ind til flagstangen.

Syningerne er udført med dobbelttråd.


Pris og antal.
Når man fremstiller reklameflag falder enhedsprisen som udgangspunkt i forhold til antallet af enheder.
Ved serigrafisk tryk skal der fremstilles en trykramme til hver farve, det medfører høje start omkostninger og dermed en høj pris ved fremstilling af et lille oplag. Prisen på reklameflag falder hurtigt og finder et fornuftigt lave leje ved omkring 10 flag.
Ved digitalprint er en lidt højere pris ved et mindre oplag udtryk for de omkostninger som påløber ved klargøring af opgaven.


Hvad skal vi bruge for at producere dine reklameflag?

Når du har godkendt vores flagtilbud, sender du en fil til os som viser hvordan det flag skal se ud.

Filen du sender skal helst være en pdf, ai eller eps fil, og hvis det er muligt skal teksten være outlined og evt. billeder skal være i høj opløsning.

Når vi har modtaget materialet, vurderer vi om materialet er tilstrækkeligt til produktion af højkvalitets reklameflag, er det tilfældet returnerer vi et layout til godkendelse. Hvis dit materiale ikke er tilstrækkeligt, tager vi kontakt ti dig, og rekvirerer yderligere.

Send gerne din filer til Pia på artwork@flagspecialisten.dk

reklameflag holdbar
Reklameflag

Miljøstyrrelsen -

Naturbeskyttelseslovens regler om  reklameskiltning

Justitsministeriet - tema om flagning

Ombudsmandens behandling af sag om opstilling af reklameflag